Νέα διώροφη οικοδομή

Μελέτη και κατασκευή διώροφης οικοδομής στις Νέες Παγασές του Δήμου Βόλου.

User login