Ενεργειακή αναβάθμιση (Α++) κατοικίας

Κατασκευή θερμοπρόσοψης πάχους 20 cm σε όλο το κέλυφος της κατοικίας (εξωτερική τοίχοι, στέγη ωπλισμένου σκυροδέματος). Επιπλέον, έγινε εκσκαφή βάθους 1 μέτρου στην περίμετρο της κατασκευής ώστε να θερμομονωθεί – στεγανοποιηθεί και το τμήμα του υπογείου.

Εσωτερικά πραγματοποιήθηκε ριζική ανακαίνιση της υδραυλικής – ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, τοποθετήθηκε νέο σύστημα θέρμανσης – ψύξης, τοποθετήθηκε ξύλινο δάπεδο, η κουζίνα και οι εσωτερικές θύρες αντικαταστάθηκαν ενώ στα λουτρά τοποθετήθηκαν νέα πλακίδια και καινούρια είδη υγιεινής.

User login